Praatplaat meerjarenvisie Friese Milieu Federatie

Voor de meerjarenvisie van de Friese Milieu Federatie heb ik me een slag ‘yn de romte’ getekend en Friesland voorzien van allerlei ‘wilde’ ideeën op het gebied van natuur, landschap en klimaat.
Ideeën vaak net even buiten de gangbare kaders, op en over de grens van wat mogelijk is, maar hopelijk daardoor juist inspirerend voor iedereen die een duurzaam Friesland aan het hart gaat. Het eindproduct is een grote A2 praatplaat waarbij aan de ene kant de kaart getoond wordt en aan de andere kant een toelichting te lezen is bij diverse thema’s (foto’s hiervan volgen later).