Infographic CO2 uitstoot Friesland

De Friese Milieu Federatie wilde de uitstoot van broeikasgassen visueel in kaart brengen voor verschillende publicaties. Op basis van de aangeleverde cijfers van emmisieregistratie.nl maakte ik een beknopte infographic die per sector een goed beeld geeft van de CO2 uitstoot door de jaren heen.