Tentoonstellingsontwerp Verhalen van Leeuwarden

Samen met OTH architecten hebben we de nieuwe permanente tentoonstelling ‘Verhalen van Leeuwarden’ van het Historisch Centrum Leeuwarden vormgegeven. Na verbouwing en een nieuwe indeling van het gebouw (door OTH architecten) kwam er een grotere ruimte beschikbaar voor de tentoonstelling. Binnen deze ruimte zijn we aan de slag gegaan met een ruimtelijk, conceptueel en grafisch plan voor de realisatie van deze tentoonstelling. Mijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het bedenken van een overall tentoonstellingsconcept en dit vertalen naar een passende look en feel (kleurindeling, typografie, vormentaal, prints e.d.) voor de gehele tentoonstelling.  We hebben de naam van de vorige tentoonstelling ‘Het verhaal van Leeuwarden’ veranderd naar ‘Verhalen van Leeuwarden’ omdat ‘het’ verhaal eigenlijk niet bestaat en de tentoonstelling diverse verhalen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Leeuwarden belicht. Dit vormde ook de leidraad voor de vormgeving van de tentoonstelling die is ingedeeld in thema’s waarbij grote banieren hangen waarop (vanuit de eerste persoon geschreven) een verhaal, (dagboek)fragment of quote staat die kenmerkend is voor dat deel van de geschiedenis. Door de verschillende informatielagen is de tentoonstelling toegankelijk voor zowel mensen met een globale als een diepere interesse en door de vele interactieve onderdelen is het geschikt voor jong en oud!