Product visualisatie TAWWA grids

Tonn BV levert duurzame oplossingen voor de buitenruimte zoals o.a. circulaire en groene parkeerplaatsen en erfverharding. Voor hun product TAWWA grids, maakt ik een visualisatie die zowel het product als de producteigenschappen duidelijk belicht, maar vooral ook laat zien waarom TAWWA grids een duurzame en circulaire oplossing is voor het parkeren in steden en woonwijken.
Als uitgangspunt heb ik het logo genomen en hierbij een isometrisch perspectief gekozen waarin in verschillende lagen de voordelen van TAWWA grids gevisualiseerd worden.