Panorama Kwelderkrachten

Kwelderkrachten is een (wissel)expositie van It Fryske Gea in het Kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum. Hegebeintum ligt vlakbij het kwelderlandschap van Noard-Fryslân Bûtendyks dus de kwelders zijn een uitermate geschikt onderwerp voor deze expositie. It Fryske Gea wilde met deze expositie laten zien welke (onbekende) krachten er in de kwelders huizen en welke bijdrage deze natuurlijke ecosystemen leveren aan klimaatverandering zoals het het opslaan van CO2 en de werking als golfbreker. In samenwerking met verhaalplekken.nl en It Fryske Gea ontwierp ik hiervoor een panorama van meer dan 3 meter breed die een overzicht en dwarsdoorsnede laat zien van Ameland tot Hegebeintum. Dit is een creatieve weergave van het kwelderlandschap waarin verschillende processen tegelijkertijd te zien zijn, zoals hoogteverschillen in het landschap en het proces van sedimentatie, maar ook eb en vloed, zomer en herfst, een storm met overstroming en diverse flora en fauna. In het panorama zijn QR codes verwerkt met audio en video die het kwelderlandschap nog meer tot leven brengen. De expositie is te zien tot 3 november 2024.