Illustraties jaarverslag OSG Sevenwolden 2016

Ik maakte de illustraties en verzorgde het grafisch ontwerp en de opmaak van het jaarverslag van Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden. Het thema van het verslag was ‘Voorbij de grens’. Ik ontwierp het zo dat de typografie en illustraties elkaar versterken in de visualisatie van het thema. De illustraties zijn eerst geschetst en toen heb ik ze uitgewerkt op de computer in een frisse, vlotte stijl passend bij de huisstijl van Sevenwolden. In dezelfde stijl, maar met een ander thema heb ik ook de illustraties en het ontwerp gedaan voor het jaarverslag van 2017.

Illustration annual report OSG Sevenwolden 2016

I made the illustrations and did the graphic design and the layout of the annual report of the Public Scholengemeenschap Sevenwolden. The theme of the report was ‘Beyond the border’. I designed it so that the typography and illustrations reinforce each other in the visualization of the theme. The illustrations were first sketched and then I worked them out on the computer in a fresh, smooth style that matched the style of Sevenwolden. In the same style, but with a different theme, I also did the illustrations and the design for the 2017 annual report.