Iconen Samenwerken aan Kunstwerken

Het project Samenwerken aan Kunstwerken is een hoogwaterbeschermingsprogramma waarbij er aandacht gevraagd wordt voor het onderhoud van de waterkerende kunstwerken om zodoende Nederland beter te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Een onderdeel van dit programma is het nauwkeurig in kaart brengen van deze kunstwerken in heel Nederland. Ik maakte een aantal illustraties van iconische kunstwerken die op de kaart getoond worden.