Graphics explainer veilige wegen

In de periode 2016-2019 stelt provincie Fryslân 30 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties op de provinciale wegen. Om voor deze knelpunten ambassadeurs te werven werd er een explainer animatie ontwikkeld.  Ik vertaalde het script van de animatie naar beeld,  waarna de animator er een filmpje van maakte. In opdracht van GH+O communicatie

Graphics for explainer animation about safe roads

In the period 2016-2019, the councel of Fryslân will make 30 million euros available for dealing with dangerous traffic situations on the provincial roads. In order to recruit ambassadors for these bottlenecks, an explainer animation was developed. I translated the script from the animation to the image, after which the animator made a video of it. Commissioned by GH+O communication