Graphics explainer veilige wegen

In de periode 2016-2019 stelt provincie Fryslân 30 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties op de provinciale wegen. Om voor deze knelpunten ambassadeurs te werven werd er een explainer animatie ontwikkeld.  Ik vertaalde het script van de animatie naar beeld,  waarna de animator er een filmpje van maakte. In opdracht van GH+O communicatie