Campagne beeld, key visual, Ecorridors

Ecorridors is een concept van o.a. Donkergroen Hoveniers, waarbij er speciale fijnstof absorberende planten gekweekt worden die naast wegen geplant worden om de fijnstof uitstoot terug te dringen. Deze planten hebben een fijne beharing die de fijnstofdeeltjes opneemt. Ik maakte de kernillustratie (op basis van een concept van volgklaas.nl) die het concept samenvat; De supergroene weg naar een gezonde omgeving.

Key visual, Ecorridors

Ecorridors is a concept by, Donkergroen Hoverniers (Dark Green Gardeners) in which special fine dust absorbing plants are cultivated that are planted next to roads to reduce particulate matter emissions. These plants have a fine hair that absorbs the particulate matter. I made the key visual (based on a concept of volgklaas.nl) that summarizes the concept; The super green road to a healthy environment.