Illustraties Gysbert Japicxpriis 2019

De Gysbert Japicxprijs is de jaarlijkse prijs voor oorspronkelijk Fries literair werk. Ter promotie van de prijs maakte ik in opdracht van provincie Fryslân 5 illustraties op basis van de voorkanten van de genomineerde boeken in eenzelfde stijl passend in het huisstijlkleuren palet van de provincie en het logo van de Gysbert Japicxprijs. Ik heb linosnedes gemaakt en deze op de computer na bewerkt. Met deze techniek en daarbij behorende ‘ruwe’ schetsachtige stijl verzandde ik niet in details en zijn de basisvormen snel herkenbaar.