Campagnebeeld Fries Straat Festival 2022

Voor het Fries Straat Festival ontwierp ik het campagnebeeld en diverse uitingen zoals; posters, flyers, een t-shirt, het programmaboekje, blokkenschema, een vlag en beeld voor social media. Het campagnebeeld sluit aan bij het thema natuur, groei en generaties en ook bij het project BOSK van Arcadia waarbij 100 dagen lang 1000 bomen door Leeuwarden reizen. De vertrouwde pylon vogel is ook dit jaar weer terug maar nu met een nest vol uitvliegende kuikens.